• Register
Post news RSS Spolszczenie dev0.1.0 wreszcie wylądowało!

Wraz z publikacją deweloperskiej wersji spolszczenia, dev0.1.0 dla Bannerlorda 1.0.10, podjęliśmy decyzję o nieco innym trybie publikacji moda. W tym artykule postanowiłem go wytłumaczyć oraz wskazać, w jaki sposób możecie nam pomagać przy wrzucaniu kolejnych, poprawionych wersji.

Posted by on

Parę godzin przed rozpoczęciem pisania tego posta opublikowałem pierwszą rozwojową wersję tłumaczenia zgodną Bannerlordem w wersji 1.0.10 (i po części 1.1.0). Jest ona jednak niepełna, gdyż początkowe problemy z uruchomieniem tego spolszczenia oraz nacisk, jaki położył na nas zarówno artykuł gram.pl, jak i ogólna fala komentarzy obserwujących, wymogły na nas szybką reakcję.

W obecnej chwili spolszczenie pokrywa jakieś 40 do 50% tekstów w całej grze, a 3/4 z nich najprawdopodobniej nie wymagają dodatkowych poprawek. Doprowadzenie całości do końca będzie prawdopodobnie wymagało jeszcze kilku dni, maksymalnie dwóch tygodni dwuetatowej pracy. Po wydaniu wersji 1.0.0 nie będziemy wprowadzali do niej większych poprawek, chyba że wymagać tego będą kolejne wersje Bannerlorda, i jak tylko zaczną wychodzić pierwsze mody - podejmiemy się ich spolszczania.

Od tej pory do pobrania będą oddawane kolejne wersje deweloperskie udostępniane raz na parę dni, z kompletnym dziennikiem zmian. Każde wydanie będzie miało numer 0.X.Y gdzie Y to niewielkie poprawki, X - kolejne, w całości przetłumaczone pliki i ewentualnie literki a-z w razie błyskawicznych łatek, gdyby coś nie działało. Aktualizacja poprzedniej wersji do nowej to kwestia wrzucenia plików do głównego folderu Bannerlorda i nadpisanie ich (jak przy normalnej instalacji.)

Jeżeli widzisz gdzieś błąd, skorzystaj z tego formularza: Docs.google.com Wystarczy go w całości wypełnić i wysłać, a poprawka pojawi się w kolejnej wersji. Jeśli natomiast masz własne propozycje tłumaczenia, możesz pisać do Konsthur na PW albo na maila projekty@flatlabs.pl, w tytule wpisując "Bannerlord spolszczenie".

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.