• Register
Post news RSS [PL] Spolszczenie - STANDALONE vs MOD

Jaka jest różnica między wersjami tłumaczenia Kenshi. Co posiada STANDALONE, a czego nie ma MOD?

Posted by on

Ze względu na ciągły rozwój tłumaczenia oraz brak możliwości (na chwilę obecną) dodania tłumaczenia jako oficjalnego dla gry Kenshi, postanowiliśmy wypuszczać kolejne wydania Spolszczenia w dwóch wersjach: STANDALONE jako zestaw wymagający ręcznej instalacji oraz MOD będący modyfikacją udostępnioną w Warsztacie Steam, dodającą się do gry automatycznie.

Standalone

STANDALONE to, najkrócej rzecz ujmując, surowy folder z plikami lokalizacyjnymi, który musi zostać umieszczony przez użytkownika ręcznie w folderze locale gry. Nie wymaga ustawiania kolejności na liście modów, za to można go łatwo wybrać z listy rozwijanej w launcherze Kenshi. Po załadowaniu gry wszystko będzie w twoim ojczystym języku. Wersja STANDALONE znajduje się na stronie FLATlabs, NexusMods i na ModDB.

Mod

MOD jest tym samym spolszczeniem, tylko skompilowanym do postaci modyfikacji którą należy pobrać z Warsztatu Steam i zachowuje się jak każdy inny mod do Kenshi. Po pobraniu należy go zaznaczyć i - jeśli wymaga tego sytuacja - ustawić w odpowiedniej kolejności na liście w launcherze, a następnie włączyć grę i cieszyć się językiem polskim.

rhedtfgh


Plusy i minusy? Wersja STANDALONE nie aktualizuje się sama, więc to użytkownik musi dopilnować pobierania kolejnych wersji i wrzucania ich do plików gry. Jeśli gracz zainstaluje mod ingerujący w "vanilliowe" dialogi czy wyrażenia istnieje szansa, że te nie będą się już wyświetlać w swojej przetłumaczonej postaci tylko w języku, w jakim napisał to autor moda.

MOD natomiast pobiera się automatycznie na koncie gracza jeśli pojawi się aktualizacja, a zachowanie odpowiedniej hierarchii ładowania modów może pozwolić na utrzymanie wszystkich dialogów w odpowiednim języku. Użytkownik jedyne, co musi zrobić, to zasubskrybować mod. Wadą natomiast jest to że tłumaczenie-modyfikacja nie może być wspierana przez twórców i jeżeli modlista jest obszerna, to układanie jej może zająć bardzo dużo czasu. Dlatego też warto się zastanowić która z tych dwóch wersji jest najodpowiedniejsza.

Nie zaleca się korzystania z dwóch naraz!

Trzymajcie się,
Konsthur.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.