• Register
Post news RSS Development Diary #2 - 26.10.2016

Bu geliştirici günlüğü 26 Ekim 2016 tarihinde yazılmıştır. İçeriği Türkçe(Turkish) dilindedir.

Posted by on

Merhaba!

Geliştirici günlüğü artık 14 günde bir yayınlanacak. Bu, az ilgi ve okulların açık olması dolayısıyla böyle. Belirtmek istedim, sonraki günlük 8 Kasım 2016'da yayınlanacak.

Modu son halinden itibaren özellikle "ulusal odak" ve "ulusal ruh" üzerinde değiştirmeyi hedefliyorum. Dediğim gibi, Türkiye kaynak açısından tamamen yeterli oldu tek problem odak ve ruhlar. Bu yüzden bazı modların alt yapılarını mecburen kullanmam gerekiyor, Star & Crescent modu da bunlardan biri olacak.
Modumun v0.5 sürümü 29 Ekim'de çıkacak ve içinde odak ağacı bulunacak. Odak ağacını S&C modunun alt yapısından alıntılayacağım.

Modun bu sürümünde bulunacakları söyle özetleyeceğim:

Türkiye özel odak ağacı. Hatay'ın odakla geri alınması. (Odak ağacı büyük ölçüde S&C ile aynı olacak)
V0.4'de gelen her yenilik aynı olacak. Halep(Aleppo) eyaletinde Türk iddiası kalkacak, Adana'dan da Suriye/Fransız iddiaları kalkacak. Hatay ayrı eyalet olacak.

Daha fazlası için 29 Ekim'de değişiklik notlarını okuyunuz. Bir sonraki günlüğe kadar, keyifli anlar diliyorum takipte kalın!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.