• Register
Post feature RSS Zrobione vs. Do Zrobienia

Lista rzeczy, które już zostały przetłumaczone oraz tych, które jeszcze przetłumaczyć trzeba.

Posted by on

Ostatnia aktualizacja - 2.1.2021r.


Zrobione:

+ UI
+ skrypty UI
+ "porady dnia"
+ wszelkie podpowiedzi (tooltips), czyli opisy pojawiające się po najechaniu na coś kursorem
+ przedmioty i ich opisy
+ nazwy jednostek
+ umiejętności i ich opisy
+ cechy charakteru i ich opisy
+ rany (kontuzje) i ich opisy
+ wszystkie inne efekty postaci
+ nazwy i opisy klas postaci
+ wszyscy towarzysze ze świty (retinue) i ich opisy
+ nazwy i opisy elementów scen
+ nazwy kompanii najemników
+ nazwy i przydomki postaci
+ nazwy i opisy talentów (perków)
+ motta i opisy frakcji
+ miasta, lokacje i ich opisy
+ plotki w karczmach
+ opisy sytuacji w osadach i związane z nimi plotki
+ scenariusze początkowe
+ nazwy kontraktów i ich podstawowe warunki
+ nazwy regionów
+ stworzenie nowych algorytmów dla generowania nazw unikalnych przedmiotów
+ wsparcie dla polskich liter we wszystkich oryginalnych czcionkach TTF
+ przerobienie czcionek bitmapowych mapy świata, aby wspierały polskie litery
+ instalator
+ przeniesienie kłopotliwych, crashujących grę skryptów na system Modding Script Hooks

W trakcie pracy:

- historie (biografie) postaci - 10/92
- teksty końcowe ambicji - 6/48


Na późniejszy termin (z uwagi na ogrom tekstu):

- opisy kontraktów
- wydarzenia (eventy)

Comments
Guest
Guest - - 693,329 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.