• Register
Description

Hungarian states overhaul for Millennium dawn.

Preview
Hungarian states for MD
Comments
Romempire476
Romempire476

Üdvözletem! Ez a mod a későbbiekben fog tartalmazni egy teljesen kidolgozott Fókusz fát illetve eventet? Régebben elkezdtem egy fajta modot készíteni egy MD Magyarországhoz de a tanulmányaim miatt sajnos teljesen lefulladt a program. Válaszodat előre is köszönöm! Egyébként nagyon örülök hogy a területek elvannak készítve!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Map