• Register
Post news RSS Endless War 2014 Published ***

KalenderGames son hazılıklarını yapıyor , harika oyun sizleri bekliyor .

Posted by on

Evet arkadaşlar beklenen an geldi Endless War uzun süre geliştirilen oyun sonunda 2014 Şubat'da yayınlanıcaktır. Ama Kasım ayında Demo versiyonunu yayınlayacagız.Demo versiyonunda 5 harita 3 oyun modu olucaktır.Harika oyun sizleri bekliyor en yakın zamanda oyun görüntülerini yayınlayacağım. GAME DIRECTOR & DEVELOPMENT M.OKAN KALENDER

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.