• Register
Post news RSS Endless War 2014 Published ***

KalenderGames son hazılıklarını yapıyor , harika oyun sizleri bekliyor .

Posted by on

Evet arkadaşlar beklenen an geldi Endless War uzun süre geliştirilen oyun sonunda 2014 Şubat'da yayınlanıcaktır. Ama Kasım ayında Demo versiyonunu yayınlayacagız.Demo versiyonunda 5 harita 3 oyun modu olucaktır.Harika oyun sizleri bekliyor en yakın zamanda oyun görüntülerini yayınlayacağım. GAME DIRECTOR & DEVELOPMENT M.OKAN KALENDER

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Browse
News
New
Post news
Share
Related Games
Endless War
Endless War First Person Shooter
Related Engines
Unreal Development Kit
Unreal Development Kit Commercial
Related Groups
KalenderGames
KalenderGames Developer & Publisher