• Register
Post news RSS ATM - V0.8

- Yeni komutanlar - Focustaki osmanliyi kur focusunda baskenti degistirme eklendi. - Focusta endustri bonusu'nun resmi gozukmuyordu o duzeltildi - Eege adalari musul vb. daha çcok yere core eklendi (hak iddiasi) - Arabistani kukla yap focusundaki "680" & "764" topraklari onceden alma calismiyordu onlar duzeltildi. - Ulkelerde " British Malaya " & "Dutch East indies" Ulkeleri gozukmuyordu liderleri ideolojileri ve bayraklari onlar duzeltildi.

Posted by on

- Yeni komutanlar
- Focustaki osmanliyi kur focusunda baskenti degistirme eklendi.
- Focusta endustri bonusu'nun resmi gozukmuyordu o duzeltildi
- Eege adalari musul vb. daha çcok yere core eklendi (hak iddiasi)
- Arabistani kukla yap focusundaki "680" & "764" topraklari onceden alma calismiyordu onlar duzeltildi.
- Ulkelerde " British Malaya " & "Dutch East indies" Ulkeleri gozukmuyordu liderleri ideolojileri ve bayraklari onlar duzeltildi.

Comments
Guest
Guest

hangi sürüme uyumlu

Reply Good karma Bad karma0 votes
biciriktekin4 Author
biciriktekin4

1.9.* discord sunucumuza gelirsen yazıyor herşey.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.