• Register

Bad Dream will be a series of short point&click games which action takes place in creepy, dark and sad land of dream. Some of games will be a cruel and painful as nightmare, and some will be disturbing and illogical. Gameplay will always look the same, but the dreams will be different. Each game will take around 20 minutes of gameplay (for the first time).

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media Report RSS Bad Dream: ??? :D (view original)
Bad Dream: ??? :D
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
HenryT77
HenryT77

Nowości widzę.... Tylko ta budka dla psa to jakby mała świątynia :)

Reply Good karma Bad karma+2 votes
desertfoxsoftware Author
desertfoxsoftware

Budka dla psa jest kryptą :D Trzymam się tematu grobowego nie dla tego, ze groby są straszne, ale dla tego, że często mi się śnią :D Ta scena jest autentycznie ze snu (chociaż zdecydowaną większość lokacji i zdarzeń na ogół wymyślam). Najczęściej jednak groby mają ładne leżące płyty zamiast typowych nagrobków i są ozdobą np deptaków (w moich snach):D W tej części planuję spokojną, delikatnie niepokojącą eksplorację zamiast pomazanych krwią ścian.

Reply Good karma+1 vote
HenryT77
HenryT77

Hmm... To i tak wersja mini-krypty. Pasuje, żeby spoczywał tam zmumifikowany kot :) Ja miewałem również dziwne sny... W jednym wykopywałem przy pełni księżyca zwłoki po to, aby je palić w wielkim ognisku. To było dawno ;) Cieszę się, że kolejna część zaplanowana!

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Details
Date
Size
801×600
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report