• Register
Description

Tvé jméno je a Albert a máš dceru Delmu. Společně bydlíte ve velkém odlehlém domě kdesi v Německu. Jedné noci tě probudí hluk otevírajících se vchodových dveří. Zjistíš, že Delma zmizela a že byla nejspíš unesena. Jediný způsob, jak ji zachránit, je sestoupit do temných katakomb, které jsou sídlem jakéhosi podivného náboženského kultu.

Preview
Verlorener Chapter One - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ - - 1,136 comments

My full walkthrough:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags