• Register
Description

Selam Bu Modu Ben Yaptım Modda Gelince Mod The Great War Modunu Düzenleyerek Yaptim Daha Güzel Osmanli Deneyimi Yaşamak İçin Moddu Modu İndirip Kura Bilirsiniz İsterseniz Moddu Geliştire Bilirsiniz Not:The Last Sultan Moddu Ve Better Otoomans Modlarından Bazı Resimler Alınmışdır Moddun Özellikleri-Osmanlıya 35 Askeri General 10 Tane Deniz Generali 17 Tane Bakan Ekledim Bazi Looading Screen leri Ekledim Mısır-Osmanlıya Puppet Durumda Eyer Sorun Olursa Skype:muradkerimov249:Discord:MURAD#8140 Uyarı-The Great War Modu Kurulu Olmak Zorundadır Ve Bazi Paşalar Vaktinden Önce var Bunu Kafanıza Takmayin :) Modda Focus Veya Event Yoktur

Preview
TheGreatWarOsmanlıMod
Comments
Guest
Guest - - 696,229 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

jadeus
jadeus - - 12 comments

Versiyon kaç?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.