• Register
Description

Hlavní postavou příběhu je Vincent Sully, který se před časem oženil s hodnou a starostlivou ženou jménem Jennifer. Vincent byl však příliš lehkovážný a manželství pro něho mnoho neznamenalo. Kromě své ženy měl ještě další tři milenky - brunetu jménem Jade, striptérku Precious a dívku s červenými vlasy Catherine. Právě jeho nemanželský vztah s Catherine byl pro Vincenta kamenem úrazu, protože se o něm dozvěděla Jennifer. V jednom okamžiku se rozhodla, že žití pro ni nadále nemá smysl a rozhodla ho ukončit sebevraždou. Vincent se s její smrtí nedokáže smířit a jeho láska k ní je tak silná, že si je jistý, že dokáže překonat i hranice smrti. Láska je mocná síla, která dokáže učinit člověka šťastný a stejně tak z něho učinit trosku. Je jen na manželech, jakou cestu si zvolí.

Preview
The Monster Affair - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ - - 1,136 comments

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags