• Register
Description

V tomto velice originálním módu zavítáte na hrad pana Blacka a budete z něho muset utéct. Zní to sice klišovitě, ale nenechte se mýlit: Mód disponuje mnoha originálními prvky, puzzly a v neposlední řadě nejdelším schodištěm, jaké jste kdy v Amnesii mohli vidět.

Preview
The Mix - Czech Translation
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags