• Register
Add file The Cursed Knight - Czech Translation
Location
Files
Filename
The_Cursed_Knight.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
9.63kb (9,861 bytes)
Downloads
38 (1 today)
MD5 Hash
8f3de718ab72ca52a253133a64be7fd0
Embed Button
Embed Widget
Description

Jedná se o zbrusu nový a velice kvalitní mód českého autora s originálním level designem, adventurní složkou a zajímavým příběhem. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl zajímavé možnosti soubojů s monstry, což však činí hru poněkud obtížnější nad rámec běžné Amnesie.

Preview
The Cursed Knight - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags