• Register
Description

Jedná se o zbrusu nový a velice kvalitní mód českého autora s originálním level designem, adventurní složkou a zajímavým příběhem. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl zajímavé možnosti soubojů s monstry, což však činí hru poněkud obtížnější nad rámec běžné Amnesie.

Preview
The Cursed Knight - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags