• Register
Description

Naprawiłem dwa krytyczne błędy, które gracze zauważyli. Pierwszy: w lokacji "Magazyn" związany z opuszczeniem lokacji; Drugi: ten po zabójstwie Dr. Holmesa związany ze zbadaniem dowodów. Oba te błędy nie powinny się pojawiać, jednak musicie wczytać wcześniejszy zapis przed wejściem do tych lokacji lub używając funkcji Rewind wczytacie zapis i powinno być git. Dokonałem też kilku korekt w dialogach.

Preview
Spolszczenie v0.8.6.1 alfa
Comments
Guest
Guest - - 692,186 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,186 comments

Dzięki Tobie mogę polecić Shadowruna osobie, która z angielskim jest na bakier, a gra na pewno się jej spodoba. :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 692,186 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,186 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,186 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.