• Register
Add file Spolszczenie v0.8.6.1 alfa
Location
Files
Filename
spolszczenie_v0.8.6.1.zip
Category
Full Version
Uploader
Helios0451
Added
Size
11.05mb (11,581,947 bytes)
Downloads
173 (5 today)
MD5 Hash
e355699a0fdaa5d4d836c710a3349d32
Embed Button
Embed Widget
Description

Naprawiłem dwa krytyczne błędy, które gracze zauważyli. Pierwszy: w lokacji "Magazyn" związany z opuszczeniem lokacji; Drugi: ten po zabójstwie Dr. Holmesa związany ze zbadaniem dowodów. Oba te błędy nie powinny się pojawiać, jednak musicie wczytać wcześniejszy zapis przed wejściem do tych lokacji lub używając funkcji Rewind wczytacie zapis i powinno być git. Dokonałem też kilku korekt w dialogach.

Preview
Spolszczenie v0.8.6.1 alfa
Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.