• Register
Description

Ethan Roscoe přijíždí na odlehlý ostrov Madden, který je domovem jeho bratra-dvojčete Clydea, fanatického přívržence jakéhosi kultu. Už dlouhou dobu nedal o sobě vědět, a proto se Ethan vydává za ním.

Preview
SDP - Czech Translation [fan-made]
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ - - 1,136 comments

My full walkthrough:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags