• Register
Description

Pharaohs & Consuls 0.5A Public Release Build (Alpha for Playtesting & Feedback)

Preview
Pharaohs & Consuls 0.05A Public Build
Comments
EvvI
EvvI - - 47 comments

Awesome! Thank you for the update (:

Reply Good karma Bad karma+3 votes
LemmingAid
LemmingAid - - 83 comments

Nice

Reply Good karma Bad karma+2 votes
STG41
STG41 - - 5 comments

Tienen que arreglar varias cosas como los nombres historicos de las ciudades,condados,reinos,imperio etc y tambien las religiones y otras cosas mas y una traduccion al español

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 699,836 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

tamatoa
tamatoa - - 2 comments

Dzień dobry państwu.
Spotkała mnie dzisiaj duża nieprzyjemność, otóż - grałem w Crusader Kings 2, na modzie Faraonowie i Konsulowie. I chcę powiedzieć, że żałuję, że w ogóle tam zagrałem. Bo mogłem se pić piwo całe popołudnie, a tak to wyrzuciłem w błoto czas jeszcze, o. Taki teatrzyk, kurde, to ja se sam mogę zrobić, w domu przed lustrem, albo i jeszcze lepszy. Widowisko to było długie, głupie i nudne zresztą. Aktor jeden - co tam grał - w samych slipach i skarpetach ganiał, że mu prawie genitalia wystawały, co mnie osobiście odrażało. Druga aktorka starsza, co miała nogi krzywe, turlała się i jęczała w kierunku niewiadomym, zupełnie bez sensu. Na szczęście ktoś ją potem utopił w wannie. I w ogóle muzykę puszczali za głośno, tupali, biegali i stękali. Centralnie kupy dupy się to całe towarzystwo nie trzymało.
Krytyk Tamatoa

Reply Good karma Bad karma0 votes
tamatoa
tamatoa - - 2 comments

Czyli krótko mówiąc leżysz Pan i robisz pod siebie

Reply Good karma Bad karma0 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.