• Register
Description

Jedná se o vynikající a originální konverzní mód, odehrávající se v zimě na zasněžené hoře, kde jsou v poslední době hlášené útoky divokých zvířat proti lidem, hlavně medvědů.

Preview
Permafrost Mountain - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

My full walkthrough:

Reply Good karma+1 vote
umbakarna
umbakarna

Full conversion mod ktorý sa dá dokončiť za 7 minút? Tak buďto si speedrunner alebo je proste krátky :) . Ale ten dizajn zimného prostredia je prepracovanejší než moje snežné levely v Destiny Rebellion a Revenant.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Ahoj. Ano, je dost krátký. Speedrunner přímo nejsem, ale snažím se natáčet videa módů, které už jsem předtím prošel, aby tam nebyly zákysy. Jinak vydáš nějaký nový mód Amnesie?

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags