• Register
Description

V tomto módu se vydáte opět do světa Penumbry, tentokrát z pohledu Eloffa Carpnetera. Jedná se o jeden z nejlepších módů ve stylu Penumbry.

Preview
Penumbra Europa - Czech Translation + Dubbing (Fixed)
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ - - 1,136 comments

Video návod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags