• Register
Description

This is the Version 1 completed. You can enjoy the Atatürk Saga as well as the Ottoman Saga. Or you can stay Democratic and be a role model for the world. It's up to you. Please feel free to give your opinions on this mod. And please report all the Bugs you see in the comments.

Preview
One Thousand And One Nights v1.0
Comments
Guest
Guest

Modda Türkçe yama varmı

Reply Good karma Bad karma0 votes
abdulhamith Author
abdulhamith

Merhaba, maalesef Türkçe yaması yok, ilerde yapılabilir

Reply Good karma+1 vote
Ottoman1212
Ottoman1212

Abi almanca yapa bilirmisin cok mükemmel olurdu vay be

Reply Good karma Bad karma+1 vote
abdulhamith Author
abdulhamith

Almancam var ama çok zaman alır maalesef şu an vakit açısından mümkün değil, belki ilerde :)

Reply Good karma+1 vote
EnverPasha
EnverPasha

Mod hoşuma gitti ancak bulduğum eksikler ve hatalar şunlar:
• Focus Tree uzun olduğu için süreleri kısa tutmuşsun ancak bu şekilde oyun çok kısa soluklu oluyor ve başarı elde etmek kolay oluyor.
• Diğer bir eksik de ülkelerin istekleri kolay kabul etmesi tavsiyem toprak almaya yarayan odaklara sinir koymalısınız "örn;500.000 manpower on the field" yada odaklar sonucu belirli ülkelere savaş açma hakkı elde etsek daha güzel olurdu.
• Hatay'ı alırken sadece Hatay toprağını değil bütün eyaleti alıyoruz onu düzeltmenin tavsiye ederim.
• Decisions kismindan kazanabileceğimiz avantajların yüzdeleri çok fazla bunları biraz daha azaltabilirsin "örn stability yerine %5 stability"
Okuduğunuz için teşekkürler

Reply Good karma Bad karma+1 vote
abdulhamith Author
abdulhamith

Merhaba eleştirilerini dikkate aldım ve yemi bir update üzerinde çalışıyorum. Oyun biraz daha zorlaşacaktır. Teşekkürler

Reply Good karma+1 vote
aymanwadie77
aymanwadie77

الله اكبر

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.