• Register
Description

Realistic Alternative history, Azerbaijan Democratic Respulblic.

Preview
Azerbaijan Democratic Republic 1936 (28.05.2018)
Comments
Guest
Guest - - 693,240 comments

Which version is this mode works for?

Reply Good karma Bad karma0 votes
Jeykhun Author
Jeykhun - - 6 comments

1.5.3

Reply Good karma+1 vote
carrycotter
carrycotter - - 3 comments

Qaqas Mod Cox Gozeldi Ama mence Butun iran erazisinde azerbaycan haq idda etmelidi.Qacarlar azerbaycan dovleti olmuyub? Ele etsen mence daha yaxsi olar :)
Ugurlar diliyirem <3!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Jeykhun Author
Jeykhun - - 6 comments

Sağ ol qardaş!
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir demokratik dövlət idi, və Qacar imperiyasının ərazilərini qaytara bilməzdi. Hər halda hakimiyyətdə faşistlər olandan sonra nə istəsən edə bilərsən)

Reply Good karma+1 vote
JafarAli01
JafarAli01 - - 24 comments

Bütün İran ərazisinə iddia bəlkə Səfəviləri formladıqdan sonra gələ bilər amma belə ola bilməz çünki Qacarlar düzdü Azərbaycan sülaləsidi amma Azərbaycan üçün elədikləri bir şey yoxdur, hətta məşhur ifadəsi var orda da deyir ki İran səltənəti. Təbriz bölgəsində iddia olması doğrudur əsas o da Zəncan şəhərinə qədər

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 693,240 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

carrycotter
carrycotter - - 3 comments

Qaqas İsrafil Rahimli Kanalinda Modu Paylastim.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.