• Register
Description

- Bagzi hatalar giderildi - Ideolojilere resim eklendi - Yeni silahlar eklendi - Afrikaya hukmetme ideasi - Yeni komutanlar

Preview
ATM - V0.5
Comments
Guest
Guest - - 687,512 comments

Modu yükledim ve kurdum. İstemciyi açtığımda modu aktif de ettim. Fakat nedense mod çalışmıyor. Oyuna girdiğimde, direkt mod yokmuş gibi oynuyorum. Ve bu mod Steam atölyesine çıkacak mı?

Reply Good karma Bad karma0 votes
biciriktekin4 Author
biciriktekin4 - - 16 comments

geç cevap verdiğimiz için özür dileriz steam atölyesine çıkmıyacak
oyunumuz orjinal değil. + descriptor.mod dosyasını silmeyi deneyin yada mod oluşturma yerine basın (launcherda) oradan tarihitr adında bir mod oluşturun ve sadece dosyaları içine atın common gfx vb. o dosyaları.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags