• Register
Description

Spolszczenie do Sands of Faith w wersji 1.0 autorstwa Ortana. - hasło do rara "spolszczeniec"

Preview
Sands of Faith - Polish Language Pack v1.0
Comments
SoldierOFortune_PL
SoldierOFortune_PL

na chuj to komu potrzebne ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
mariofuki
mariofuki

Mnie wywaliło wszystkie napisy, niby coś nowego, ale nie przekonuje :) , także na wszelki wypadek skopiujcie plik font przed podmienieniem. Może to też być przez to że gram w SoF v2.3, ale i spolszczenie nie jest w 100%

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.