• Register
Post news RSS The Stanley Parable Türkçe Dublaj

Merhabalar efendim. Bir Level Atladı ve BakaYume Çeviri ekipleri olarak ortak projede toplandık ve Türkiye Oyun Sektörüne hayran yapımı Türkçe seslendirmeli bir oyun kazandıralım dedik, kolları sıvadık.

Posted by on

Bağışta Bulunmak İçin
Bynogame.com

Proje Yöneticisi
Erdem Celal Gören

Proje Koordinatörü
Kağan Morkoç

Seslendirmenler
Erdem Celal Gören (Anlatıcı)
Yunami (Kadın Anlatıcı)
Erdem Dursun (Seçenek Adam)
Kamer Nur Ulukaya (Stanley'nin Eşi)

Ses Tasarım
Kağan Morkoç

Ses-Yazı Şablonu
Eksiyel

Programlama
Can Akıcı

Model Tasarım
Can Akıcı

Doku Tasarım
Kağan Morkoç
Deniz Eryılmaz

Asıl Türkçe Yama
Tansel Altınel

Tester
Dmatheen
rii
Deniz Eryılmaz

Destek
pengu.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.