• Register
Post news RSS Barabarian Revenge Game Intro

Witam. Mogę z niejaką dumą przedstawić Wam Intro do BARABARIAN REVENGE. Hello. I can proudly present you the Intro for my production - BARABARIAN REVENGE.

Posted by on

Witam na kanałach MarComp Games.

Mogę z niejaką dumą będzie nowaam Intro do mojej produkcji – ZEMSTA BARBARZYŃSKA.
Tytuł jest bardzowialny, ale pasujący do linii jak cepa historii. Intro zrobiłem coś dobrego, posiłkując się grą w filmach Akrobacje i efekty oraz programach do nieliniowej usługi filmowej i szeroko pojętym zielonym ekranie.
Gra będzie poskładana na starym jak świat i prostym co historia gry, silnik - 3D GameMaker.
Jednak pokusiłem się o zmiany w samym silniku.
Ze zmian, jakie są obecne i dokonuję się:
- postępy Intro, które są ustawiane,
- zmiana kompasu, które
własnoręczne wyprzedzanie początkowech, która także będzie nadal pojawiać się,
- muzyka.

Mam również dbać o pracę (także silnik również być dystrybutorem tej nas), oraz rozmieszczenie bonusów i może dodatek.
Walczę ze wszystkim sam, więc to już troche trwa, chociaż myślę, że premiera gry nastąpi 22.02.2022.


Witamy na kanałach MarComp Games.

Z dumą mogę zaprezentować Wam Intro do mojej nowej produkcji – BARBARYŃSKA ZEMSTA.
Tytuł jest bardzo banalny, ale pasuje do linii fabuły cep. Wstęp do gry masz zamiar wykonać film Stunt and Effects oraz programy do notowania filmów i szeroko rozumianego green screena.
Gra zostanie zmontowana na starym i tak prostym jak historia gry silniku - 3D GameMaker.
Pokusiłem się jednak o drobną modyfikację samego silnika.
Z dokonanych przeze mnie i nadal robię:
- Zmiany Intro (które widać),
- zmiana grafiki komputerowej,
- własnoręcznie wykonana tablica startowa, która pojawi się również między kolejnymi etapami oraz w High Score,
- muzyka.

Poza tym zajmę się zainstalować (silnik też będzie mieć za nas robotę) o wszystkich krajach pochodzenia i może bossów oraz rozmieszczeniach bonusów i interfejsie.
Sam ze wszystkim walczę, więc trochę to trwało, choć myślę, że premiera odbędzie się 22.02.2022.

Połączyć:

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.