• Register
Post news RSS AoG Alpha 2.8 Çıktı! | AoG Alpha 2.8 Released!

--AoG Alpha 2.8 Çıktı! | AoG Alpha 2.8 Released!--

Posted by on

Alpha 2.6 -> Alpha 2.8

------
-TR-
------

Değişiklikler:
- "Jungle" haritası eklendi.
- "Metalbow" ve "Blackwidow" ünitelerinin kaplamaları yapıldı.
- "BaseCenter" binasında ve "LIU - 1" ünitesinde görsel değişiklikler yapıldı.
- "Hedgehog", "blackwidow", "jaguar", "metalbow" ünitelerine hayati kritik hasarları (şimdilik sadece 2.derece motor hasarı) düzeltebilen "Critical Repair" yeteneği eklendi.
- Yeni efektler eklendi.

Değiştirilen Parametreler:
- "LIU"nun geri giderkenki maksimum hız çarpanı yükseltildi. (0.6 -> 0.8)
- "Seeker"ın geri giderkenki maksimum hız çarpanı yükseltildi. (0.5 -> 0.8)

Düzeltilen Hatalar:
- "Metalbow"un ateş etmesi sonucu modelin beklenmedik bir şekilde dönmesi sorunu çözüldü. (A2.5)
- "Hedgehog"un "HE" atışlarının etki etmemesi düzeltildi. (A2.6)

Bilinen sorunlar:
- Oyunun kurulum konumu "yönetici" yetkisi gerektiren bir konum olduğunda oyundan çıkma esnasında, oyun hata veriyor. (A2.8)
- Özel karakter yazımı oyunun çökmesine sebep olur. (Türkçe karakterler de dahil.) (FR)
- Alt+Tab ile oyunu küçültmek oyunun çökmesine sebep olabilir. Bu hata eskisine oranla çok daha az oluyor. (FR)
- Bazı durumlarda (örneğin 1920*1080 pencere) minimap olması gereken yerin sağ üstünde çıkıyor. (A2.5)
- Modellerin paletleri dönmüyor. (A2.5)
- Ana binanın toplanma noktası bayrağı bazen çıkmayabiliyor. (A2.6)
- Minimapte gösterilen ünitelerin yanında gereksiz bir çizgi çıkabiliyor. (A2.6)
- Nadiren, üniteler engellerin içinden geçebiliyor. (FR)
- "Drone"ların ilk havalanmalarında pervaneleri dönmüyor. (A2.6)
- Görünmeyen yerde yapılan bir binanın yüzdeleri görünüyor. (FR)


-------
-EN-
-------

Changes:
- Added map named "Jungle".
- Blackwidow and Metalbow units now have textures.
- Base Center and LIU-1 has some visual changes.
- Hedgehog, blackwidow, jaguar, metalbow units can now repair their own vital critical damages.
- New visual effects added. (Such as HEAT and some explosions.)

Changed Parameters:
- LIU-1's maximum reverse speed factor increased. (0.6 -> 0.8)
- Seeker's maxiumum reverse speed factor increased. (0.5 -> 0.8)

Fixed bugs:
- Metalbow firing animation problem fixed.
- Hedgehog's HE round explosion can now deliver damage.

Known issues:
- If game's setup directory needs admin privilege, the game will crash during exiting to windows.
- Typing special characters will cause crash.
- Minimizing game window can cause crash. Not so often as previous releases.
- In some resolutions (e.g. 1920*1080 windowed) minimap can be shifted little bit.
- Models' track animations are not working. (Since Alpha 2.5)
- Base center's rally point indicator does not appear sometimes.
- An extra line is showing at near of the units on minimap.
- Units can go through the obstacles rarely.
- At the its first take of, the drones' propelers are not working.
- The construction percentage of a building can be shown even in the fog of war.


İndirme Linki:
To download the game follow this link:
1drv.ms

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İndirme Notları:
1- Lütfen oyunu yönetici yetkisi gerektiren bir konuma kurmayın.
2- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
3- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Download NOTES:
1- Please don't install the game to a directory that needs admin privileges.
2- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
3- If you are using Windows 10 or 8 SmartScreen will prevent you to run the installer. When SmartScreen notification has appeared you have to click on the "More Info" and click the "Run Anyway" button

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.