• Register
Post news RSS AoG Alpha 2.8 Çıktı! | AoG Alpha 2.8 Released!

--AoG Alpha 2.8 Çıktı! | AoG Alpha 2.8 Released!--

Posted by on

Alpha 2.6 -> Alpha 2.8

------
-TR-
------

Değişiklikler:
- "Jungle" haritası eklendi.
- "Metalbow" ve "Blackwidow" ünitelerinin kaplamaları yapıldı.
- "BaseCenter" binasında ve "LIU - 1" ünitesinde görsel değişiklikler yapıldı.
- "Hedgehog", "blackwidow", "jaguar", "metalbow" ünitelerine hayati kritik hasarları (şimdilik sadece 2.derece motor hasarı) düzeltebilen "Critical Repair" yeteneği eklendi.
- Yeni efektler eklendi.

Değiştirilen Parametreler:
- "LIU"nun geri giderkenki maksimum hız çarpanı yükseltildi. (0.6 -> 0.8)
- "Seeker"ın geri giderkenki maksimum hız çarpanı yükseltildi. (0.5 -> 0.8)

Düzeltilen Hatalar:
- "Metalbow"un ateş etmesi sonucu modelin beklenmedik bir şekilde dönmesi sorunu çözüldü. (A2.5)
- "Hedgehog"un "HE" atışlarının etki etmemesi düzeltildi. (A2.6)

Bilinen sorunlar:
- Oyunun kurulum konumu "yönetici" yetkisi gerektiren bir konum olduğunda oyundan çıkma esnasında, oyun hata veriyor. (A2.8)
- Özel karakter yazımı oyunun çökmesine sebep olur. (Türkçe karakterler de dahil.) (FR)
- Alt+Tab ile oyunu küçültmek oyunun çökmesine sebep olabilir. Bu hata eskisine oranla çok daha az oluyor. (FR)
- Bazı durumlarda (örneğin 1920*1080 pencere) minimap olması gereken yerin sağ üstünde çıkıyor. (A2.5)
- Modellerin paletleri dönmüyor. (A2.5)
- Ana binanın toplanma noktası bayrağı bazen çıkmayabiliyor. (A2.6)
- Minimapte gösterilen ünitelerin yanında gereksiz bir çizgi çıkabiliyor. (A2.6)
- Nadiren, üniteler engellerin içinden geçebiliyor. (FR)
- "Drone"ların ilk havalanmalarında pervaneleri dönmüyor. (A2.6)
- Görünmeyen yerde yapılan bir binanın yüzdeleri görünüyor. (FR)


-------
-EN-
-------

Changes:
- Added map named "Jungle".
- Blackwidow and Metalbow units now have textures.
- Base Center and LIU-1 has some visual changes.
- Hedgehog, blackwidow, jaguar, metalbow units can now repair their own vital critical damages.
- New visual effects added. (Such as HEAT and some explosions.)

Changed Parameters:
- LIU-1's maximum reverse speed factor increased. (0.6 -> 0.8)
- Seeker's maxiumum reverse speed factor increased. (0.5 -> 0.8)

Fixed bugs:
- Metalbow firing animation problem fixed.
- Hedgehog's HE round explosion can now deliver damage.

Known issues:
- If game's setup directory needs admin privilege, the game will crash during exiting to windows.
- Typing special characters will cause crash.
- Minimizing game window can cause crash. Not so often as previous releases.
- In some resolutions (e.g. 1920*1080 windowed) minimap can be shifted little bit.
- Models' track animations are not working. (Since Alpha 2.5)
- Base center's rally point indicator does not appear sometimes.
- An extra line is showing at near of the units on minimap.
- Units can go through the obstacles rarely.
- At the its first take of, the drones' propelers are not working.
- The construction percentage of a building can be shown even in the fog of war.


İndirme Linki:
To download the game follow this link:
1drv.ms

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İndirme Notları:
1- Lütfen oyunu yönetici yetkisi gerektiren bir konuma kurmayın.
2- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
3- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Download NOTES:
1- Please don't install the game to a directory that needs admin privileges.
2- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
3- If you are using Windows 10 or 8 SmartScreen will prevent you to run the installer. When SmartScreen notification has appeared you have to click on the "More Info" and click the "Run Anyway" button

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Tags
Alpha, Release
Browse
News
New
Post news
Views
44 (1 today)
Share
Related Games
Art of Guile
Art of Guile Real Time Strategy