• Register
Post news RSS Alpha 2.6 Released | Alpha 2.6 Çıktı

---- Alpha 2.6 Released | Alpha 2.6 Çıktı ----

Posted by on

Alpha 2.5->2.6
------
-TR-
------

Değişiklikler:
- Yeni server sistemi ayarlandı.
- Patlama davranışları değiştirildi.
- Silahlara kendilerine has isabetlilik parametreleri eklendi.
- Silahların hedef alma süreleri düşürüldü.
- Silahların doldurma sürelerine varyasyon eklendi.
- "Hammer" ve "Blackwidow" artık "Research Center" yapıldıktan sonra ekstra bir geliştirme yapmaya gerek kalmadan yapılabilir.

Değişen parametreler:
- Hammer'ın silahının doldurma süresi uzatıldı. (140'dan 210'a)
- "Auto-Cannon" binasının silahının deliciliği yükseltildi. (3.0'dan 4.5'e)
- "Seeker"ın silahının şarjör kapasitesi arttırıldı. (15'den 20'ye)
- "Seeker"ın silahının deliciliği düşürüldü. (3.0'dan 2.8'e)
- "Missile Battery"nin doldurma süresi uzatıldı. (190'dan 250'ye)

Düzeltilen hatalar:
- Kayıtlı formasyon ile ilgili hata düzeltildi.
- Formasyon konumlandırma hatası düzeltildi.
- "Repair Station"ın çalışmasıyla ilgili hata düzeltildi.
- "Drone"larla ilgili olan hata düzeltildi.
- Kritik vuruşların hasar vermemesi durumu düzeltildi.

Bilinen sorunlar:
- Özel karakter yazımı oyunun çökmesine sebep olur. (Türkçe karakterler de dahil.)
- Alt+Tab ile oyunu küçültmek oyunun çökmesine sebep olabilir. Bu hata eskisine oranla çok daha az oluyor.
- "Metalbow"un ateş etmesi sonucu modeli beklenmedik bir şekilde dönüyor. Bunun oyunun akışına bir etkisi yoktur yalnızca görsel bir sorundur.
- Bazı durumlarda (örneğin 1920*1080 pencere) minimap olması gereken yerin sağ üstünde çıkıyor.
- Modellerin paletleri dönmüyor. (Alpha 2.5'ten beri)
- Ana binanın toplanma noktası bayrağı bazen çıkmayabiliyor.
- Minimapte gösterilen ünitelerin yanında gereksiz bir çizgi çıkabiliyor.
- Nadiren, üniteler engellerin içinden geçebiliyor.
- "Drone"ların ilk havalanmalarında pervaneleri dönmüyor.
- Görünmeyen yerde yapılan bir binanın yüzdeleri görünüyor.


-------
-EN-
-------

Changes:
- New server system has implemented.
- Explosions behavior has changed.
- Weapons are now have their own accuracy parameters.
- Weapons' aim time has reduced.
- Weapons' reload times are now have variations.
- "Hammer" and "Blackwidow" units can be built after building "Research Center". (Not requires further research)

Changed Parameters:
- Hammer's reload time has increased. (From 140 to 210)
- Auto-Cannon's penetration has increased. (From 3.0 to 4.0)
- Seeker's magazine capacity has increased. (From 15 to 20)
- Seeker's penetration has decreased. (From 3.0 to 2.8)
- Missile battery's reload time has increased. (From 190 to 250)

Fixed bugs:
- Fixed stored formation bug.
- Fixed formation positioning bug.
- Fixed repair station bug.
- Fixed drone behavior bug.
- Critical hits can now also deal damage.

Known issues:
- Typing special characters will cause crash.
- Minimizing game window can cause crash. Not so often as previous releases.
- When metalbow firing, the model is turning around its origin abnormally. It's not effecting the actual game, it is just a visual bug.
- In some resolutions (e.g. 1920*1080 windowed) minimap can be shifted little bit.
- Models' track animations are not working. (Since Alpha 2.5)
- Base center's rally point indicator does not appear sometimes.
- An extra line is showing at near of the units on minimap.
- Units can go through the obstacles rarely.
- At the its first take of, the drones' propelers are not working.
- The construction percentage of a building can be shown even in the fog of war.Bu linkten oyunla ilgili bulduğunuz hataları rapor edebilirsiniz:
You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

İndirme Linki:
To download the game follow this link:
Drive.google.com

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Tags
Alpha, Release
Browse
News
New
Post news
Views
35 (1 today)
Share
Related Games
Art of Guile
Art of Guile Real Time Strategy