• Register
Add file Security in Trouble - Czech Translation + Dubbing
Location
Files
Filename
Security_in_Trouble_etina.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
3.18mb (3,335,930 bytes)
Downloads
8 (1 today)
MD5 Hash
38cd1d873aa7210cde1ab80a5304b9d4
Embed Button
Embed Widget
Description

Toto je jedinečný mód od ruského autora, jenž byl nesmírně talentovaný. Tento mód byl dlouhý léta ztracený a navíc nehratelný kvůli několika bugům. Ty se naštěstí podařilo opravit, takže nyní je mód plně funkční. Vydejte se do světa, který doslova překypuje zajímavými nápady, které v jiných módech nenajdete.

Preview
Security in Trouble - Czech Translation + Dubbing
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Video návod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags