• Register
Description

Otázka lidské nesmrtelnosti vždy zaměstnávala hlavy mnoha vědců a filozofů. Pokud je něco takového možné, je to dobře, anebo špatně? Odpověď na tuto otázku najdete v tomto krátkém, avšak vcelku povedeném módu s dobrým příběhem.

Preview
Price of Immortality - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags