• Register
Add file Price of Immortality - Czech Translation
Location
Files
Filename
Price_of_Immortality_etina.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
10.65kb (10,903 bytes)
Downloads
6 (1 today)
MD5 Hash
9d41c0bdca8e7f5287661e69e10932de
Embed Button
Embed Widget

If you like Amnesia Project "Czech Translations", show your support by giving them a vote in the 2020 Mod of the Year awards

Description

Otázka lidské nesmrtelnosti vždy zaměstnávala hlavy mnoha vědců a filozofů. Pokud je něco takového možné, je to dobře, anebo špatně? Odpověď na tuto otázku najdete v tomto krátkém, avšak vcelku povedeném módu s dobrým příběhem.

Preview
Price of Immortality - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags