• Register
Description

Jedná se o páté pokračování Penumbry, které je sice o něco kratší než předchozí díl, ale i tak se jedná o dost nadprůměrný mód.

Preview
Penumbra Twilight of the Archaic - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags