• Register
Description

Uwaga! ta wersja jest bardzo inspirowana innym modem ponad to jest bardzo nie dopracowana ponieważ autorowi(mi) nie chciało się dupy ruszyć i np. mod nie ma scenek jest nie dopracowany np mechanizmy. na pocieszenie dodam że skopiowałem tylko 1 level i 2 obiekty. w becie nie będzie skopiowanego domku i może levela

Preview
Hello Polish Neighbor Alpha 3
Comments
Fukral
Fukral - - 6 comments

SPokjnie ja w swoim modzie skopiowałem cały teren (ziemie i rosliny), wsumie i to tak 3/4 mniej co piszesz

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Hello Polish Neighbor Alpha 3 has not been tagged yet.