• Register
Add file Far Away - Czech Translation
Location
Files
Filename
Far_Away.rar
Category
Patch
Uploader
SwankestCZ
Added
Size
3.5kb (3,585 bytes)
Downloads
5 (1 today)
MD5 Hash
8ceade03941e02326a875cb2a6bded71
Embed Button
Embed Widget
Description

Krátký mód, ale vcelku kvalitně provedený, ve kterém se podíváte na jakýsi hrad kdesi v hloubi skotských lesů, kam jste pozváni na večírek. Jak to tak bývá, tak to příliš dobře nedopadne a vy se budete muset probojovat z hradu ven, abyste se dostali na svobodu.

Preview
Far Away - Czech Translation
Comments
SwankestCZ Author
SwankestCZ

Videonávod na českou verzi:

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Tags