• Register
Description

Yamamız Milattan önce 57 yılı Kore Yarımadasında geçmektedir.Bakalım hangi devlet İmparatorluk olacak. Yamanın kurulumu: -Oyunu Age of Civilizations 2 klasörünün içine atıp direk oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen vakitlerde yamaya yeni güncellemeler gelecektir

Preview
BC 57 Korean Peninsula  Mod
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

BC 57 Korean Peninsula Mod has not been tagged yet.