• Register
Description

Pełne spolszczenie v2.0.4 dla gry M&B Bannerlord w wersji e1.6.1 - e1.6.3 Od wersji głównej różni się tylko przetłumaczeniem "Empire" na "Cesarstwo", a nie "Imperium" (dotyczy wszystkich jednostek, przedmiotów, dialogów itd.) Paczka posiada własny instalator, którego można użyć do zainstalowania i odinstalowania spolszczenia.

Preview
Bannerlord - Polska Wersja v2.0.4 - Cesarstwo
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Bannerlord - Polska Wersja v2.0.4 - Cesarstwo has not been tagged yet.