• Register
Description

Ateş ve kılıca Mod yapam dedim unutmayın bu daha Version 0.0.0.0.1 ona göre yani kötülemeyin Yenilikler 1:Askerler'e terfi sistemi getirildi köyden topladığınız askerleri acemiyken asil birer şövalyeye dönüştürebileceksiniz. 2:Oyuna Kutsal Muhafız olarak başlıyorsunuz size verilen itemler İmparatorluk Muhadız zırhı 100 gövde zırhı 45 bacak 45 kafa Asterisk Muhafız kılıcı özellikler 200 kesme hasarı 200 delme hasarı 3:İmparatorluk akıncılarına katılabilirsiniz bunun için herhangi bir İmp.lorduna Bana verebileceğiniz özel bir görev varmı diye sorun o size kiralık bir ordu kurmak istediklerini söyleyecektir. daha özellik varda kendiniz oynayıp görün eksileri Şeytan lordlarını değiştirmeyi beceremedim Rus olarak kaldılar. eksileri çokda aklıma gelmiyor siz oynayıp geri dönüş yaparsınız birde eğer devletlerin kutsal mekanlarını basarsanız büyük ödüller alırsınız!

Preview
War Of Light and DarknessV0.1
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags