• Register
Post news RSS Version 1.2 (Eng, Tur, Ady)

Version 1.2 (Eng, Tur, Ady) Compatibility with v1.28

Posted by on

EXTENDED CAUCASIA 1.2 (ENG)

Added Countries
- Shaki (v1.1)
- Abkhazia (Vassal of Circassia)
- Alania
- Vainakhia (Instead of Avars)
- Kartli-Kakheti (Instead of Georgia)
- Zania (Not selectable, only have some cores)

Edited Countries
- Imereti (Add realistic flag) (v1.2)
- Circassia (Add country religion "Khabza") (v1.1)
- Circassia (Add historical ruler and realistic flag)
- Georgia (Not selectable but formable)

Added Cultures
- Alan culture (Caucasian group)
- Vainakh culture (Caucasian group)
- Abkhaz culture (Caucasian group)
- Zan (Laz-Mingrel) culture (Caucasian group)

This mode is only suitable to start in 1444
This mode is compatible with game version 1.28.x


EXTENDED CAUCASIA 1.2 (TUR) (GENİŞLETİLMİŞ KAFKASYA)

Eklenen Ülkeler
- Şeki (v1.1)
- Abhazya (Çerkezya vasalı)
- Alanya
- Vaynahya (Çeçenya) (Avarlar yerine)
- Kartli-Kaheti (Gürcistan yerine)
- Zania (Seçilebilir değil, sadece bir kaç toprak iddiası var)

Düzenlenen Ülkeler
- İmereti (Gerçekçi bayrak eklendi) (v1.2)
- Çerkezya (Devlet dini olarak "Habze" eklendi) (v1.1)
- Çerkezya (Tarihsel hükümdar ve gerçekçi bayrak eklendi)
- Gürcistan (Seçilebilir değil ama kurulabilir)

Eklenen Kültürler
- Alan kültürü (Kafkasya grubu)
- Vaynah kültürü (Kafkasya grubu)
- Abaza kültürü (Kafkasya grubu)
- Zan (Laz-Megrel) kültürü (Kafkasya grubu)

Bu mod sadece 1444'de başlamaya uygundur.
Bu mod oyunun 1.28.x sürümüyle uyumludur.


EXTENDED CAUCASIA 1.2 (ADY) (ХЭГЪЭХЪУАГЪЭ КЪЭФКЪЭС)

Хэслъхьагъэх Къэралхэр
- Щэкъый (в1.1)
- Адзыгъэй (Адыгэем епхыгъэ)
- Iаланый (Iасетый)
- Уаинахъый (Щэщэный) (Iавархэм ычIыпIэкIэ)
- Къартлъый-Къахъэтый (Курджыем ычIыпIэкIэ)
- Заный (Долый-Лазый) (Ублэзэ шъуджэгушъущтэп)

Сгъэтэрэзагъэх Къэралхэр
- Имэрэтый (Нып (быракъ) шъыпкъ хэслъхьагъ) (в1.2)
- Адыгэй (Къэрал динэу "Хабзэ" хэслъхьагъ) (в1.1)
- Адыгэй (Таурихъэу пщы шъыпкъ хэслъхьагъ ыкIи нып (быракъ) шъыпкъ хэслъхьагъ)
- Курджый (Ублэзэ шъуджэгушъущтэп ау шъугъэпсышъущт)

Хэслъхьагъэх Лъэпкъхэр
- Iалан (Iасет) лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)
- Уаинахъ (Щэщэн) лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)
- Адзыгъэ лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)
- Зан (Лаз-Дол) лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)

Мы модымкIэ закъоу 1444-м тэрэзэу шъуджэгушъу.
Мы модыр джэгум и 1.28.х версианымкIэ шъуджэгушъу.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Browse
News
New
Post news
Views
97 (1 today)
Share
Related Games
Europa Universalis IV
Europa Universalis IV Grand Strategy