• Register
Post news RSS tf2 suomalaiset

team fortress2 on tosi hyvä peli, kannattaa ladata. löytyy steamista

Posted by on

tf2 on suomalaisten yksi lempi ilmaispeleistä, kaikki joilla se on jo tietävät kuinka hyvä se on. mutta niillä joilla sitä ei ole heidän kannattaa ladata steamista team fortress2. tf2 voi ostaa esineitä mann.co kaupasta ja yhteisömarketista.luokkia tässä pelissä ovat pyro,sniper,heavy,medic,scout,soldier,engineer,demo ja spy.he taistelevat komentopisteistä,salkuista. peli löytyy steamista nimeltä team fortress2

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.