• Register
Post news RSS Mod Yapım Dersleri

evet arkadaşlar bu Mod Yapmak İsteyenlere duyurudur.

Posted by on

merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bir youtuberim aynı zamanda modda yapıyorum modum şu anda ben bu yazıyı yazarken demo versiyonunda ama daha gelişecek eğer sizde mod yapmak istiyorsanız aşağıda verdiğim özellikleri modunuza eklemek istiyorsanız en aşağıdaki linkte tıklayarak kanalıma ulaşabilir ve mod yapım derslerimi izleyebilirsiniz

*Zırh Yapımı

*Harita Yapımı

*Karakterlerin yüzünü değiştirme

Kanalın Linki = Youtube.com

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.