• Register
Post news RSS Konceptkonst

Arbetet med att utveckla spelets karaktärer är en ständig process. Vissa karaktärer utgör hörnpelare för huvudstoryn medan vissa biroller föds av ren skaparglädje under spelets gång. I den här artikeln kan du se konceptbilder på både hjälten Hilma och antagonisten Skatmaran!

Posted by on

Arbetet med att utveckla spelets karaktärer är en ständig process. Designerna ger dem ett syfte, writers ger dem en personlighet och våra grafiker gestaltar dem. Vissa karaktärer utgör hörnpelare för huvudstoryn medan vissa biroller föds av ren skaparglädje under spelets gång.

Här nedan kan du se konceptkonsten hjälten Hilmas antagonist - Skatamaran!


Skatmaran2

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.