• Register
Post news RSS Idea abandoned, creating new mod

Hey! We decided that Projekt 564 II won't be as good as we would like it to be, so we started sreating our mod from beginning - this one will be awesome. POLISH: Cześć! Zdecydowaliśmy, że Projekt 564 II nie będzie tak dobry jakbyśmy tego chcieli, więc zaczęliśmy prace od nowa - tym razem będzie oszałamiający.

Posted by on

Projekt 564 II abandoned, we want to create something better.


We decided that our mod won't satisfy you, so we are starting from the beginning. We will create something you won't see in any other mod. The mod name will also be changed.

More info and screens comming soon!


POLISH:

Projekt 564 II porzucony, chcemy stworzyć coś lepszego.

Zdecydowaliśmy, że nasz mod was nie usatysfakcjonuje, więc zaczynamy od początku. Stworzymy coś, czego nie zobaczycie w żadnym innym modzie. Zmianie ulegnie również nazwa modaWięcej informacji i screen'ów wkrótce!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.