• Register
Post news RSS "Ferench Estate - Awakening" - Polish version

"Ferench Estate - Awakening" - Polish version "Posiadłość Ferenczego - Przebudzenie"

Posted by on

"Posiadłość Ferenczego - Przebudzenie" - Jest to moja pierwsza przygoda do gry Amnesia The Dark Descent.

Od strony technicznej mogę powiedzieć, że uczę się na bieżąco co nie znaczy, że nie będzie wykonana należycie.

Belaiel.wordpress.com

Posiadłość Ferenczego - Przebudzenie. Przygoda ukończona. Wszystko powinno działać bezproblemowo. Jak by co dajcie znać w komentarzach. Przygoda nie wymaga dodatku. Archiwizacja 7zip. Sprawdzone antywirusem Norton Internet Security z aktywną subskrypcją. Życzę miłej zabawy - pozdrawiam.

Adventure completed.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.