• Register
Post news RSS Demo

Arkadşlar Bir Demo Oldugu İcin İstersenin Demonun Linkini Verebilirim

Posted by on

Senaryo Yavuz Sultan Selimin Tahta Yeni Gectigi Dönemde Başlamaktadır

Devletler

Osmanlı İmparatorluğu
Moskova Knezliği
Safevi Devleti
|Lehistan Krallığı
Macaristan Krallığı
Memlük Sultanlığı
Gürcü Krallığı
Kırım Hanlığı
Venedik Krallığı
Milan Düklüğü
Vatikan
Napoli Krallığı
Sicilya Krallığı

Eklenenler
Osmanlı Askerleri
Köylerden Daha Fazla Asker Gelmesi
Tunruvadan Gelen Para Artırıldı
Eşyalar Pahlandı
Yeni 13 Devlet Eklendı
Kılıçlar
Zırhlar
Atlar
Kalkanlar
İnegin Takip Etmesi
Yeni Muzikler
Yeni Yoldaşlar
Yeni Harita
Yeni Bayraklar
Kral Ların Yüzü Degişti
Başlangıcta Gelen Askerler
Banka Sistemi
Cross Bow Lar Artık 2 Kere Ateş Edebiliyor
Yemeklerin Limiti 50 Den 150 Ye Cıkarıldı
Din Sistemi Eklendi
Köy Menüsünden Muhtarla Konuşma
Şehir Menüsünden Lonca Başkanı İle Konuşma
Yeni Osmanlı Tokatı Animasyonu
Başlangıc İtem Leri Degişti

Eklenecekler
Deniz Savaşları
Banka Sistemi
Ateşli Tüfekler
Toplar
Kılıc Animasyonları
Osmanlı Tokatı
Senaryo

Osmanlı Tokatı

Youtu.be

Arbelet 2 Kez Ateş Ediyor

Youtu.be

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.