• Register
Post news RSS BRITANIA

tr-Merhaba arkadaşlar bu benim yaptığım ilk mod umarım güzel olmuştur.Mod hazır :D en-Hello guys, this is the first mod I made, I hope it has been good. Mode is ready:D

Posted by on

lllll

Tr-BRITANIA modu Native modunun Diplomacy 4. litdum ile, harmanlanıp geliştirilerek oyunun daha eğlenceli olması sağlanmıştır. Oyundaki karakterlerin hepsi tarihte geçmiştir. Krallıklar İngiltere haritasına göre seçilip yerleştirilimiştir. Kuzey tamamen kar ile kaplanmış kış BRITANIA'ya kuzey ve doğudan girmiştir. Modda ekstra bir görev serisi yoktur. Diplomacy 4. litdum modunun avantajlarnı kullanarak BRITANIA'yı fethedebilirsiniz. Savaş bütün ülkeler için kapıya dayanmış durumda ya savaşacaksnız yada yok olup gideceksiniz. BRITANIA'nın kaderi sizin elinizde. Keyfini çıkarın....

En-BRITANIA mode Native mode is blended and developed with Diplomacy 4. litdum to make the game more fun. All of the characters in the game are in history. Kingdoms are selected and placed according to the map of England. The north, completely covered with snow, entered the winter BRITANIA from the north and east. There is no extra questline in the mod. You can conquer BRITANIA using the advantages of Diplomacy 4. litdum mod. War is at the door for all countries, you will either fight or disappear. The fate of BRITANIA is in your hands. Enjoy....

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.