• Register
Post news RSS AoG Alpha 5.5 Released!

AoG Alpha 5.5 Released! Further information please look at the steam page.

Posted by on

Lütfen oyunu çalıştırmadan önce kurduğunuzdan emin olun / Please install first: (Visual C++ Redistributable 2015)
Microsoft.com

AoG Alpha 5.5 Installer:
Drive.google.com


Alpha 5.0 -> Alpha 5.5

------
-TR-
------
Değişiklikler:
- GL silahına sahip LIU sis bombası atabiliyor.
- Sniper silahı delebildiği yaralı üniteleri tek kurşunla öldürebilir.
- LIE ünitesi eklendi. Kalkanı ciddi bir koruma sağlıyor.
- Çok oyunculu modda sunucu sayısı artık doğru yazıyor.
- Yapay zeka ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
- Elektrik santralinin etki mesafesi kaldırıldı. Yerine genel bir güç limiti getirildi. Bu limit aşıldığında elektrik harcayan binalar çalışmayacak. Binaların elektrik tüketim miktarlarını ilgili binanın yapım butonunun ismi ve mineraller yazılarının arasında sağa yapışık biçimde görebilirsiniz. Genel güç limitini mini haritanın üzerindeki şimşek ikonunun yanında görebilirsiniz.
- Depo sistemi getirildi. Artık depo kapasitenizden daha fazla mineral depolayamazsınız. Depo kapasiteniz mini haritanın sağ üstündeki yeşil depo ikonunun yanında yazmaktadır.
- Çok oyunculu sistemle ilgili bazı problemler giderildi.
- Pek çok yeni ikon eklendi.
- Bazı modeller güncellendi.
- Binaların harita dışına ve uygunsuz yerlere yapılması engellendi.

Not:
Oyun şu an 2,4 ve 6 kişilik üçi tane harita ihtiva ediyor. Her üç harita da gerek tek oyunculu gerek çok oyunculu modlarda kullanılabilir. Tek oyunculu modda sizden ve karşıdan ne kadar yapay zeka yer alacağını ve oynanacak haritayı belirleyip oyuna başlıyorsunuz. Çok oyunculu modda ise oyun bulma (Find Game) menüsünden oyun arayabilir veya oyun kurma (Host Game) menüsünden oyun kurabilirsiniz. Steam açık değilken oyunun multiplayer menüsüne giremezsiniz.

İndirme Notları:
1- Lütfen oyunu yönetici yetkisi gerektiren bir konuma kurmayın.
2- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
3- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

-------
-EN-
-------
Changes:
- GL can shoot smoke bombs.
- Sniper can kill units that have been critically damaged with one shot.
- LIE unit added. Its shield has a serious amount of armor.
- AI arrangements have been made.
- Powerplant power circle has been removed. Powerplants will increase the general power parameter and some other buildings now consume power. If the consuming power is more than the producing power, the power will be cut off. You can see those parameters above of the minimap, near the power icon.
- Depot system has been implemented. You cannot store more minerals than depot capacity. The capacity will be shown above of the minimap near the green storage icon.
- Some multiplayer issues have been fixed.
- New icons have been added.
- Some models have been updated.
- Buildings cannot be made outside of the map or inappropriate areas.
- 50 Severs found issue has been fixed.

Game Features:
- 3 Maps
- Skirmish games of up to 6 players
- Multiplayer-Co-op games of up to 6 players (With or without AI) (Uses steam)*
* You cannot enter the multiplayer menu when steam is offline.

Download NOTES:
1- Please don't install the game to a directory that needs admin privileges.
2- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
3- If you are using Windows 10 or 8, SmartScreen will prevent you to run the installer. When the SmartScreen notification has appeared you have to click on "More Info" and click the "Run Anyway" button.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.