• Register
Post news RSS AoG Alpha 4.0 Çıktı! | AoG Alpha 4.0 Released!

Art of Guile Alpha 4.0 Çıktı! | Art of Guile Alpha 4.0 Released!

Posted by on

İndirme Linki:
To download the game follow this link:
Drive.google.com


Alpha 3.0 -> Alpha 4.0

------
-TR-
------

Değişiklikler:
-> LIU ünitelerine silah geliştirmeleri eklendi.*
-> LIU ünitleri artık siper yapabiliyor.
-> Hedgehog ünitesine füzelere karşı aktif koruma sistemi eklendi.*
-> Metalbow ünitesine füze kalkanı eklenmiştir.*
-> Menü değişti.*
-> Helikopter eklendi. ("Skirmish" moduna henüz eklenmemiştir.)*
-> Ünite yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
-> Yapay zeka geliştirildi.
-> Ünitelere; korku, sinme, şok olma, çapraz ateş olmak üzere dört tane savaş durumu eklendi.
-> Ünitelerin savaş alanı üzerindeki ikonları yenilendi.
-> Sesler geliştirildi.
-> Bir çok hata giderildi.
-> "Powerplant"ın etki çapı düşürüldü.
-> Oyunun yüklenme süreleri düştü.
-> Linux ile ilgili uyumluluk problemleri giderildi. Yakında linux versiyonu da yayınlanacaktır.

NOT: Yıldızla işaretlenmiş yenilikler bazı görsel eksikliklere sahiptir.


Giderilmiş sorunlar:
-> Özel karakter yazımı artık oyunun çökmesine sebep olmaz.

Bilinen sorunlar:
-> Özel karakter yazımı oyunun çökmesine sebep olur. (Türkçe karakterler de dahil.) (FR)
-> Oyunun kurulum konumu "yönetici" yetkisi gerektiren bir konum olduğunda oyundan çıkma esnasında, oyun hata veriyor. (A2.8)
-> Alt+Tab ile oyunu küçültmek oyunun çökmesine sebep olabilir. Bu hata eskisine oranla çok daha az oluyor. (FR)
-> Bazı durumlarda (örneğin 1920*1080 pencere) minimap olması gereken yerin sağ üstünde çıkıyor. (A2.5)
-> Ana binanın toplanma noktası bayrağı bazen çıkmayabiliyor. (A2.6)
-> Minimapte gösterilen ünitelerin yanında gereksiz bir çizgi çıkabiliyor. (A2.6)
-> Nadiren, üniteler engellerin içinden geçebiliyor. (FR)
-> "Drone"ların ilk havalanmalarında pervaneleri dönmüyor. (A2.6)
-> Görünmeyen yerde yapılan bir binanın yüzdeleri görünüyor. (FR)


-------
-EN-
-------

Changes:
-> LIU units have weapon upgrade system.*
-> LIU units can build covers.*
-> Hedgehog units have active protection system against missiles.*
-> Metalbow units have counter missile system.*
-> Main menu changed.*
-> Helicopter unit added. (Not added to skirmish mode yet.)*
-> Arrangements made about unit control system.
-> AI improved.
-> Units now have war situations such as fear, suppression, shock and crossfire.
-> On battlefield icons have changed.
-> Sounds and sound engine improved.
-> Lots of bug fixes.
-> Powerplant's power radius reduced.
-> Loading time reduced.
-> Game is now Linux compatible. There will be a linux version of the game, soon.

NOTE: The changes which are marked with asterisk have some incomplete visuals.


Fixed bugs:
-> "Typing special characters will cause crash." Solved.

Known issues:
-> If game's setup directory needs admin privilege, the game will crash during exiting to windows.
-> Minimizing game window can cause crash. Not so often as previous releases.
-> In some resolutions (e.g. 1920*1080 windowed) minimap can be shifted little bit.
-> Base center's rally point indicator does not appear sometimes.
-> An extra line is showing at near of the units on minimap.
-> Units can go through the obstacles rarely.
-> At the its first take of, the drones' propelers are not working.
-> The construction percentage of a building can be shown even in the fog of war.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İndirme Notları:
1- Lütfen oyunu yönetici yetkisi gerektiren bir konuma kurmayın.
2- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
3- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Download NOTES:
1- Please don't install the game to a directory that needs admin privileges.
2- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
3- If you are using Windows 10 or 8 SmartScreen will prevent you to run the installer. When SmartScreen notification has appeared you have to click on the "More Info" and click the "Run Anyway" button

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.