• Register
Post news RSS AoG Alpha 3.0 Çıktı! | AoG Alpha 3.0 Released!

-> AoG Alpha 3.0 Çıktı! | AoG Alpha 3.0 Released! <-

Posted by on

Alpha 2.8 -> Alpha 3.0

------
-TR-
------

Değişiklikler:
-> Multiplayer AI daha güçlü hale getirildi.
-> 3vs3 jungle haritası eklendi.
-> Füze modeli eklendi.
-> Siper sistemi eklendi.
-> Radara görüş alanı eklendi.
-> Radara haritanın fotoğrafı eklendi.
-> LIU-I'in modeli değiştirildi.
-> Oyundaki bir çok ünitenin parametreleri değiştirildi.
-> "BaseCenter"ın modeli güncellendi.
-> Ünitelerin hareketleri artık daha pürüzsüz oldu.
-> Başlangıç için 1 tane dozer ve 6 tane LIU-I ünitesi konuldu.

Düzeltilen Hatalar:
-> Modellerin paletleri dönmüyor. (A2.5)

Bilinen sorunlar:
-> Oyunun kurulum konumu "yönetici" yetkisi gerektiren bir konum olduğunda oyundan çıkma esnasında, oyun hata veriyor. (A2.8)
-> Özel karakter yazımı oyunun çökmesine sebep olur. (Türkçe karakterler de dahil.) (FR)
-> Alt+Tab ile oyunu küçültmek oyunun çökmesine sebep olabilir. Bu hata eskisine oranla çok daha az oluyor. (FR)
-> Bazı durumlarda (örneğin 1920*1080 pencere) minimap olması gereken yerin sağ üstünde çıkıyor. (A2.5)
-> Ana binanın toplanma noktası bayrağı bazen çıkmayabiliyor. (A2.6)
-> Minimapte gösterilen ünitelerin yanında gereksiz bir çizgi çıkabiliyor. (A2.6)
-> Nadiren, üniteler engellerin içinden geçebiliyor. (FR)
-> "Drone"ların ilk havalanmalarında pervaneleri dönmüyor. (A2.6)
-> Görünmeyen yerde yapılan bir binanın yüzdeleri görünüyor. (FR)

-------
-EN-
-------

Changes:
-> Multiplayer AI is now stronger.
-> 3vs3 jungle map added.
-> Missile model added.
-> Cover system implemented.
-> Fog of war added to minimap.
-> Map overview added to minimap.
-> LIU-I's model changed.
-> Game rebalanced.
-> BaseCenter's model updated.
-> Units are now move smoother.
-> Starting army added. It includes 1 dozer and 6 LIU-I.

Fixed bugs:
-> Models' track animations are not working. (Since Alpha 2.5)

Known issues:
-> If game's setup directory needs admin privilege, the game will crash during exiting to windows.
-> Typing special characters will cause crash.
-> Minimizing game window can cause crash. Not so often as previous releases.
-> In some resolutions (e.g. 1920*1080 windowed) minimap can be shifted little bit.
-> Base center's rally point indicator does not appear sometimes.
-> An extra line is showing at near of the units on minimap.
-> Units can go through the obstacles rarely.
-> At the its first take of, the drones' propelers are not working.
-> The construction percentage of a building can be shown even in the fog of war.


İndirme Linki:
To download the game follow this link:
Drive.google.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İndirme Notları:
1- Lütfen oyunu yönetici yetkisi gerektiren bir konuma kurmayın.
2- Eğer tarayıcı olarak "Edge" kullanıyorsanız dosyayı indirmenizi engelleyecektir. Lütfen başka bir tarayıcı ile indirmeyi deneyin.
3- Eğer Windows 10 veya 8 kullanıyorsanız "SmartScreen" dosyayı çalıştırmanızı da engellemeye çalışacaktır. SmartScreen uyarısı çıktığında "Ek Açıklama"ya tıklayarak "Yine de çalıştır." seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Download NOTES:
1- Please don't install the game to a directory that needs admin privileges.
2- If you are using "Edge" as explorer, it will prevent you to download this file. You have to use different explorers.
3- If you are using Windows 10 or 8 SmartScreen will prevent you to run the installer. When SmartScreen notification has appeared you have to click on the "More Info" and click the "Run Anyway" button

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.