• Register
Post news RSS AoG Alpha 1.5 Released

Yeni versiyon çıktı. Detaylar aşağıda... | New version released. Details below...

Posted by on

------
-TR-
------
Alpha 1.5 (Bir önceki versiyon 1.0):

Geliştirilenler - Değiştirilenler:
- Haritalar geliştirildi.
- Ünitelerin üstünde görünen can barları eklendi.
- Yeni görsel efektler ve basit sesler eklendi.
- Üretilen ünitelerin çıktıktan sonra otomatik olarak varacakları yeri işaretleyen bayrak eklendi.
- Ünitelere hareket emri verildiğinde, gidecekleri noktayı işaretleyen görsel öge eklendi.
- Alfa kaplaması eklendi.
- Yeni 2d ikonlar eklendi.
- Yapay zeka artık üst seviye üniteler yapabiliyor.
- Kaplamalar güncellendi.
- Ünitelerin yerde bıraktığı izler yapıldı.
- Ünitelerin giderken arkalarından çıkardıkları toz yapıldı.
- Üslere defans binaları eklendi. (2 adet "Auto-Cannon")
- Üste bulunan binaların doğrultuları düzeltildi.
- Control + sol tıklama ile artık seçili ünitelerden istenilen ünitenin seçimi kaldırılabilme eklendi.
- Herhangi bir üniteye çift tıklama ile ekranda görünen aynı üniteleri seçebilme eklendi.
- Gölgeler geliştirildi.
- Yön belirten ok yapıldı. (Hareket emri verebildiğiniz ünite/üniteler seçiliyken zemin üzerine sağ tıkladıktan sonra imleci yön belirtecek şekilde tıkladığınız noktadan belirli bir miktar uzaklaştırırsanız ok ortaya çıkacaktır.)
- Menü butonları geliştirildi.
- "Options" menüsü çalışır duruma getirildi.
- "Esc" ile oyunun direk kapanması kaldırıldı. Bir menü açılıyor ve oradan oyuna devam etmeyi veya oyundan çıkmayı seçebiliyorsunuz. Şu an için ana menüye dönüş sistemi bitmedi üzerinde çalışılıyor.

Düzeltilen Hatalar:
- Mineral noktaları geri alınırken, bundan vazgeçildiğinde oluşan hatalar düzeltildi.
- Ateş altındayken biten binalar artık oyunun çökmesine sebep olmuyor.
- Yapım sırasındaki ünitelerin harcadıkları minerallerin yanlış görünme sorunu düzeltildi.


Çökme raporlarını aşağıdaki linkten bize iletebilirsiniz:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

İndirmek için aşağıdaki linke tıklayın:
Drive.google.com

Steam grubu linki:

Steamcommunity.com


------
-EN-
------
Changes (Previous version is 1.0):
- Maps have improved.
- On battlefield healthbars have added.
- New visual effects and basic sounds have added.
- Rally point indicator has added.
- A movement's final position indicator has added.
- Alpha texture has added.
- New 2d icons have added.
- AI now can produce high tier units.
- Textures have improved.
- Unit trails on ground added.
- Units are now create smoke on movement.
- Defence buildings are added to base. (2 Auto-Cannon)
- Selecting same units across screen with double clicking on a unit now possible.
- Control + Left click can deselect desired unit.
- Shadows have improved.
- Direction arrow has implemented.
- Menu buttons are improved.
- "Options" menu is now working.
- You can now reach in game menu via pressing "ESC" key. On ingame menu "exit to main menu" button is not working right now.

Fixed Bugs:
- When mineral points are recapturing and leaving without finishing the progress, issue fixed.
- Construction finished during under fire, issue fixed.
- When units in production queue, mineral amounts were displaying wrong, issue fixed.


You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

To download the game follow this link:
Drive.google.com

Steam group link:

Steamcommunity.com


Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Tags
Alpha, Release
Browse
News
New
Post news
Views
73 (1 today)
Share
Related Games
Art of Guile
Art of Guile Real Time Strategy