• Register
Post news RSS AoG Alpha 1.5 Released

Yeni versiyon çıktı. Detaylar aşağıda... | New version released. Details below...

Posted by on

------
-TR-
------
Alpha 1.5 (Bir önceki versiyon 1.0):

Geliştirilenler - Değiştirilenler:
- Haritalar geliştirildi.
- Ünitelerin üstünde görünen can barları eklendi.
- Yeni görsel efektler ve basit sesler eklendi.
- Üretilen ünitelerin çıktıktan sonra otomatik olarak varacakları yeri işaretleyen bayrak eklendi.
- Ünitelere hareket emri verildiğinde, gidecekleri noktayı işaretleyen görsel öge eklendi.
- Alfa kaplaması eklendi.
- Yeni 2d ikonlar eklendi.
- Yapay zeka artık üst seviye üniteler yapabiliyor.
- Kaplamalar güncellendi.
- Ünitelerin yerde bıraktığı izler yapıldı.
- Ünitelerin giderken arkalarından çıkardıkları toz yapıldı.
- Üslere defans binaları eklendi. (2 adet "Auto-Cannon")
- Üste bulunan binaların doğrultuları düzeltildi.
- Control + sol tıklama ile artık seçili ünitelerden istenilen ünitenin seçimi kaldırılabilme eklendi.
- Herhangi bir üniteye çift tıklama ile ekranda görünen aynı üniteleri seçebilme eklendi.
- Gölgeler geliştirildi.
- Yön belirten ok yapıldı. (Hareket emri verebildiğiniz ünite/üniteler seçiliyken zemin üzerine sağ tıkladıktan sonra imleci yön belirtecek şekilde tıkladığınız noktadan belirli bir miktar uzaklaştırırsanız ok ortaya çıkacaktır.)
- Menü butonları geliştirildi.
- "Options" menüsü çalışır duruma getirildi.
- "Esc" ile oyunun direk kapanması kaldırıldı. Bir menü açılıyor ve oradan oyuna devam etmeyi veya oyundan çıkmayı seçebiliyorsunuz. Şu an için ana menüye dönüş sistemi bitmedi üzerinde çalışılıyor.

Düzeltilen Hatalar:
- Mineral noktaları geri alınırken, bundan vazgeçildiğinde oluşan hatalar düzeltildi.
- Ateş altındayken biten binalar artık oyunun çökmesine sebep olmuyor.
- Yapım sırasındaki ünitelerin harcadıkları minerallerin yanlış görünme sorunu düzeltildi.


Çökme raporlarını aşağıdaki linkten bize iletebilirsiniz:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

İndirmek için aşağıdaki linke tıklayın:
Drive.google.com

Steam grubu linki:

Steamcommunity.com


------
-EN-
------
Changes (Previous version is 1.0):
- Maps have improved.
- On battlefield healthbars have added.
- New visual effects and basic sounds have added.
- Rally point indicator has added.
- A movement's final position indicator has added.
- Alpha texture has added.
- New 2d icons have added.
- AI now can produce high tier units.
- Textures have improved.
- Unit trails on ground added.
- Units are now create smoke on movement.
- Defence buildings are added to base. (2 Auto-Cannon)
- Selecting same units across screen with double clicking on a unit now possible.
- Control + Left click can deselect desired unit.
- Shadows have improved.
- Direction arrow has implemented.
- Menu buttons are improved.
- "Options" menu is now working.
- You can now reach in game menu via pressing "ESC" key. On ingame menu "exit to main menu" button is not working right now.

Fixed Bugs:
- When mineral points are recapturing and leaving without finishing the progress, issue fixed.
- Construction finished during under fire, issue fixed.
- When units in production queue, mineral amounts were displaying wrong, issue fixed.


You can submit your crash reports via this page:
bitbucket.org/aPieceOfCode/ogengine/issues

To download the game follow this link:
Drive.google.com

Steam group link:

Steamcommunity.com


Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.