• Register

3D Modeler, Unwrap and Texture Artist. Experienced Unreal Engine 3 and Cryengine 3.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
RSS My Blogs

İnternette Fikri Haklar-Yargıtay Kararı
YARGITAY, 11. HUKUK DAİRESİ, E. 2007/12297, K. 2009/1332, T. 6.2.2009
• BAŞKASINA AİT FOTOĞRAFI İNTERNET SİTESİNDE YAYINLAMAK ( Eser Üzerinde Koruma Hakkı - Eser Mahiyetinde Olmayan Her Çeşit Fotoğrafı Nakle Yarayan Bir Alet Üzerine Tespit Eden Ticari Maksatla Çoğaltan veya Yayan Kimsenin Çoğaltma ve Yaymayı Engelleme Hakkına Sahip Olduğu )
• FOTOĞRAF ÜZERİNDE FİKRİ MÜLKİYET HAKKI ( Kayda Yarayan Bir Vasıta Üzerine Tespit Edilen veya Ticari Olarak Çoğaltılan veya Yayılan Fotoğraf - Davacı Tarafından Çekilip Kendi İnternet Sitesinde Yayınlanan Fotoğrafın Hak Sahipliği Tartışmasız Olduğu )
• KESİN SÜRE ( Dava Konusu Fotoğrafın Eser Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Üzere Verilen Kesin Sürede Gereğinin Yapılmaması - Kesin Süre Fotoğrafın Eser Niteliği Hakkında Olduğu Halde Fotoğraf Üzerindeki Hak Sahipliğinin Kanıtlanmadığı Tespinin Yerinde Olmadığı )

5846/m. 84, 86

1086/m. 163

ÖZET : Eser mahiyetinde olmayan her nevi fotoğrafı nakle yarayan bir alet üzerine tespit eden veya ticari maksatla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı fotoğrafın üçüncü bir kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayınlanmasını men edebilir.

Kaynak: Facebook.com

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

GARYOSAVAN Blog
Start a group Groups
TURKISH UNION MOD TEAM

TURKISH UNION MOD TEAM

16 members Developer & Publisher

Turkish Union Mod was found as non-profit game modification group in 2004. It is the first Turkish mod developed for Armed Assault and Operation Flashpoint...

Comments  (0 - 10 of 24)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Emp_Raja
Emp_Raja

Hello there.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
GARYOSAVAN Creator
GARYOSAVAN

Hello

Reply Good karma+1 vote
Kalhi
Kalhi

hey man, just wondering, do you still have that ragult (battlepod) model, could ya send it to me, i would like to use it in a project

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Turkish007
Turkish007

Do you have a YouTube channel where you showcase the models you did ingame?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
GARYOSAVAN Creator
GARYOSAVAN

Yes, I have a channel but I'm not using as a showcase channel.

Reply Good karma+3 votes
Héllalujah!
Héllalujah!

Hello There! =D =P XD

Reply Good karma Bad karma+3 votes
GARYOSAVAN Creator
GARYOSAVAN

Hello.

Reply Good karma+3 votes
Guest
Guest

hey that car mod for battlefield 1942. add mach 5 and more rally cars and can I use them anywhere in the game.

Reply Good karma Bad karma0 votes
GARYOSAVAN Creator
GARYOSAVAN

You can use it by giving credits to me and cars creator. :)

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Twitter

Latest tweets from @garyosavan

RT @HergunYeniBilg: Bisiklet hırsızlık önleme sistemi.☺️ T.co

5hours ago

RT @TheFigen_: You walking into the gym day 1 🤣 T.co

5hours ago

RT @asiriibasarisiz: hırsızlıkta ilk iş günümdür T.co

18hours ago

RT @aykiricomtr: İstanbul'da tartışmalı görüntüler. Gemi kaptanı limana yakın olmasına rağmen motorlara yüklendi, bir tekne battı. G… T.co

19hours ago

RT @SansEseriMi: verilmiş sadakası varmış cidden T.co

22hours ago

RT @HumansNoContext: T.co

22hours ago

RT @absurtolaylar: beklenmedik sonlar T.co

22hours ago

RT @sayserkoze: deniz bağdaşın formunda olduğu anlardan sadece biri T.co

22hours ago

RT @aykiricomtr: Okul servisinde skandal görüntüler: Aileleri tarafından kendisine emanet edilen çocukları sopayla dövüp küfretti.

22hours ago

RT @insanocontext: T.co

22hours ago