• Register

Stroke Story: English

Turkey began searching mine reserves all around the country with the end of the Lausanne Treaty in 2023. Turkey has grown and developed rapidly in recent years. In recent days, when diseases and poverty are about to come to end, terrorist groups have made massive attacks on Turkey. The target of the attack was to collapse whole economic system around Turkey and exploit all resources. The Turkish Government has taken a decision to create a special team against these terrorist attacks. Now, Turkey's future depends on this special team ...

Stroke Hikayesi: Turkish

Türkiye lozan antlaşmasının bitişi ile maden arayışlarına başladı. Türkiye son dönemlerde büyük hızla gelişti ve büyüdü. Son günlerde hastalık ve fakirliğin biteceği zamanda, terörist grupları türkiyeye toplu saldırıda bulundu. Saldırıların amacı Türkiye'deki bütün ekonomiyi çökertip, kaynaklarını kendileri kullanmak amaçlı saldırdılar. Türkiye Hükümeti bu teröristlerin saldırılarına karşı özel bir tim oluşturma kararı aldı. Artık Türkiyenin geleceği özel time bağlı...

The ones in the game: English

• A lot of weapons

• Inventory

• Customizer

• Custom weapon skins

• Custom Quality

• 6 Different War Map

• Two teams of 4 Special Class

They Will Be Added To The Game: English

• Zombies (Infection Mode)

• Custom Character DLC

• Custom bot games

• New maps

• Vehicles

• Ranked mode

• New weapons

Oyunda olanlar Türkçe

• Değişik Tip Özel Silahlar

• Envanter

• Silah Tasarlama

• Özel Silah Kostümleri

• Özel Grafikler

• 6 Farklı Savaş Haritası

• 2 Takıma ayrı 4 Sınıf

Oyun eklenecekler: Türkçe

• Zombiler (Enfeksiyon Modu)

• Özel Karakter DLC'si

• Özel bot oyunları

• Yeni haritalar

• Araçlar

• Dereceli maçlar

• Yeni silahlar

Minimum System Requirements

Operating system: Windows XP/7/8/10

Processor: Intel Pentium Dual-Core E5200 2.0 GHz

RAM: 2 GB RAM

Video card: Radeon HD 4950

Free space: 1 GB

En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win XP/7/8/10

İşlemci: İntel Pentium Dual-Core E5200 2.0 Ghz

Ram: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 4950

Boş Alan: 1 GB

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Stroke Now Greenlight!

News

Turkey began searching mine reserves all around the country with the end of the Lausanne Treaty in 2023. Turkey has grown and developed rapidly in recent years. In recent days, when diseases and poverty are about to come to end, terrorist groups have made massive attacks on Turkey. The target of the attack was to collapse whole economic system around Turkey and exploit all resources. The Turkish Government has taken a decision to create a special team against these terrorist attacks. Now, Turkey's future depends on this special team ...


CLICK TO VOTE

Comments
bhelen
bhelen

wha

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.