• Register

En dag kommer ett pappersflygplan med en något udda pilot flygandes in genom pojken Thomas fönster. Det är Hilma. Hon är liten, men en expert på att hitta!

Thomas förklarar för Hilma att hans mormor är försvunnen och behöver hittas. Tillsammans ger de sig ut för att ta reda på var mormor tagit vägen.

Detta är starten på en lång och spännande dag för dem båda!


Hittaren Hilma är ett storydrivet point-and-click-äventyr för åldrarna sju och uppåt.
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Trailer

News

Nu har våra grafiker, kompositörer, ljudläggare och writers här på Knitted Games sammanställt spelets första trailer, och du kan se den här nedan!

Fler trailers kan tillkomma här på Hittaren Hilmas IndieDB-sida inom kort.

OBS: The trailer - like the rest of our posts - is in Swedish.

Konceptkonst

Konceptkonst

News

Arbetet med att utveckla spelets karaktärer är en ständig process. Vissa karaktärer utgör hörnpelare för huvudstoryn medan vissa biroller föds...

User Interface

User Interface

News

Vi arbetar för fullt på vårat snygga UI-upplägg nu!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.