• Register
Post feature RSS Co zmienia dodatkowy mod "Polska Wersja"?

Wraz z wersją 1.2.0 do spolszczenia dodawany jest oddzielny moduł (mod) "Polska Wersja", który można włączyć podczas uruchamiania gry w zakładce "MODS". Nie jest on wymagany do działania spolszczenia, ale naprawia kilka dodatkowych rzeczy.

Posted by on

Wraz z wersją 1.2.0 do spolszczenia dodawany jest oddzielny moduł (mod) "Polska Wersja", który można włączyć podczas uruchamiania gry w zakładce "MODS".

Moduł nie jest konieczny do działania spolszczenia, więc można śmiało grać bez niego.


WAŻNE!!! Moduł przeznaczony jest TYLKO dla wersji gry, na którą został stworzony i NIE należy go używać, jeśli numerki wersji modułu i gry się różnią. Czyli np. moduł w wersji v1.4.2 należy uruchamiać tylko z wersją gry e1.4.2 - na innej może powodować problemy.


Co zmienia moduł?

Naprawia kilka rzeczy, których normalnie, bez ingerencji w oryginalne pliki gry nie dało by się naprawić.

- Podmienia nazwy niektórych postaci (pospólstwa, dzieci, nastolatków...) na prawidłowe względem płci tam, gdzie do tej pory był z tym problem.
- Tłumaczy nazwy tych przedmiotów i elementów craftingu, których wcześniej nie można było przetłumaczyć.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.